เปิดหีบแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าเหนือ-อีสาน-กลางฉลุย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เปิดหีบแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าเหนือ-อีสาน-กลางฉลุย

พื้นที่ภาคเหนือ กลางและอีสานเดินหน้าเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าตามปกติ ส่วนเขตวังทองหลางเมื่อถึงเวลา 08.00 น. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ได้…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก