สวนดุสิตโพลเผย! ความคิดเห็นคนกรุงหนุนเลื่อนเลือกตั้ง สวนทางคนตจว.ไม่อยากเลื่อน ให้ชาติเดินหน้าต่อ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สวนดุสิตโพลเผย! ความคิดเห็นคนกรุงหนุนเลื่อนเลือกตั้ง สวนทางคนตจว.ไม่อยากเลื่อน ให้ชาติเดินหน้าต่อ


———————–
ขอบคุณข่าวจาก