ประมวลภาพ บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าใน ตจว.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ประมวลภาพ บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าใน ตจว.

หลายจังหวัดจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าได้โดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ และมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ อาทิ อุดรธานี เชียงใหม่ และกาญจนบุรี…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก