ภาพรวม บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ภาพรวม บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ

สรุปบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า หลายจังหวัดภาคใต้ ต้องมีการปิดหน่วยเลือกตั้ง ส่วนภาคเหนือและอีสาน สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ราบรื่น…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก