จักรยานยนต์บอมบ์ ที่ยะลา ทหารเสียชีวิต 2 นาย คาดฝีมือกลุ่ม′อาพีซี ยูโซ๊ะ′

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / จักรยานยนต์บอมบ์ ที่ยะลา ทหารเสียชีวิต 2 นาย คาดฝีมือกลุ่ม′อาพีซี ยูโซ๊ะ′


———————–
ขอบคุณข่าวจาก