ศรส.ส่งหนังสือเตือนกว่า 30บริษัทสนับสนุนม็อบกปปส. ขู่ระงับทำธุรกรรม ส่งจนท.4 ฝ่ายเช็คบัญชี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ศรส.ส่งหนังสือเตือนกว่า 30บริษัทสนับสนุนม็อบกปปส. ขู่ระงับทำธุรกรรม ส่งจนท.4 ฝ่ายเช็คบัญชี


———————–
ขอบคุณข่าวจาก