เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ย่านชุมชนจีนเก่าแก่กว่า150ปี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ย่านชุมชนจีนเก่าแก่กว่า150ปี


———————–
ขอบคุณข่าวจาก