กกต.กระบี่ รับอาจจัดเลือกตั้ง2ก.พ. ไม่ได้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กกต.กระบี่ รับอาจจัดเลือกตั้ง2ก.พ. ไม่ได้

กปปส. กระบี่ ปิด สนง.กกต. ต่อเนื่อง จน ผอ.กกต. ในพื้นที่ยอมรับ อาจไม่สามารถจัดเลือกตั้ง 2 ก.พ. ได้ เพราะไม่สามารถส่งมอบหีบบัตร อุปกรณ์ ให้กับกรรมการประจำหน่วย อีกทั้งไม่มีบัตรเลือกตั้ง เพราะถูกปิดล้อมสถานที่จัดเก็บในเมืองคอน…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก