กทม.ซ้อมประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส 2ก.พ.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กทม.ซ้อมประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส 2ก.พ.

กทม.ซักซ้อม ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส 2 ก.พ. ยัน ไม่มีการรายงานผลคะแนน เพราะต้องรอผลเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 23 ก.พ. นี้ จึงประกาศได้
———————–
ขอบคุณข่าวจาก