มาร์คโพสต์ไม่ไปเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่แจ้งเหตุผลไม่ไปใช้สิทธิ ชี้ไม่ชอบด้วย รธน.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / มาร์คโพสต์ไม่ไปเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่แจ้งเหตุผลไม่ไปใช้สิทธิ ชี้ไม่ชอบด้วย รธน.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก