‘ธาริต’ ยัน ‘ศรส.’ ยังไม่มีมติเนรเทศ ‘สาธิต เซกัล’

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘ธาริต’ ยัน ‘ศรส.’ ยังไม่มีมติเนรเทศ ‘สาธิต เซกัล’

“ธาริต เพ็งดิษฐ์ คณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.)” ยันยังไม่มีมติถอนใบอนุญาตถิ่นพำนักหรือเนรเทศ “สาธิต เซกัล” เผยไม่เกี่ยวข้องมติ 5 ต่อ 2 เสียงคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก