“อัยการ” แสดงจุดยืน ไม่ร่วม7องค์กรอิสระ เพื่อเจรจาหาทางออกปท. อ้างเป็นหน่วยงานบังคับใช้กม.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “อัยการ” แสดงจุดยืน ไม่ร่วม7องค์กรอิสระ เพื่อเจรจาหาทางออกปท. อ้างเป็นหน่วยงานบังคับใช้กม.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก