1 เดือน คสช.สอบผ่าน จุดเด่นทำงานเร็ว-คืนความสุข

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / 1 เดือน คสช.สอบผ่าน จุดเด่นทำงานเร็ว-คืนความสุข

“สวนดุสิตโพล” เผย ผลการดำเนินงาน 1 เดือน ของ คสช. ประชาชนให้ 8.82 เต็ม 10 คะแนน ชี้ทำให้บรรยากาศดีขึ้น โดยมีจุดเด่นคือ ใช้อำนาจเหมาะสม ทำงานรวดเร็วเด็ดขาด และคืนความสุข…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก