คสช. ออกประกาศฉบับที่ 88 เดินหน้าปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คสช. ออกประกาศฉบับที่ 88 เดินหน้าปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 88 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก