คสช. ฉบับ 89 “หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ”

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คสช. ฉบับ 89 “หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ”

คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 89 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก