ไข้หวัดนก ระบาดหนักจีนและเวียดนาม ไทยเฝ้าระวัง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ไข้หวัดนก ระบาดหนักจีนและเวียดนาม ไทยเฝ้าระวัง

ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ระบาดหนักที่จีนและเวียดนาม “กรมปศุสัตว์” ยันไทยยังไม่พบเชื้อดังกล่าวมาเป็นเวลา 5 ปี ไม่เสี่ยงเตรียมเฝ้าระวัง

 

12

 

 

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) รายงานเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ที่ประเทศจีน โดยเริ่มมีการระบาดตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.2557 ที่ผ่านมา มีสัตว์ป่วยจำนวน 20,550 ตัว ตายจำนวน 17,790 ตัว และวันที่ 4 ก.ย. 2557 โอไออีได้รายงานเพิ่มเติมว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N6 เพิ่มเติมอีก 2 จุดในเวียดนาม มีสัตว์ป่วยและตายรวมทั้งสิ้น 550 ตัว

ทางด้านนายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเตรียมมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยมรการป้องกันโรคดังนี้ คือ

1.ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ตามแนวชายแดน

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออก ตามแนวชายแดน

3.เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค

4.ระงับการนำเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ และซากสัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีการรายงานโรค

แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่านำสัตว์ปีกไปแจก ขาย หรือประกอบอาหารเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเบาะแสให้กับอาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการควบคุมป้องกัน ไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที

 

MThai News