“ดร.สุเมธ”แนะทุกฝ่ายทำตาม”เศรษฐกิจพอเพียง” ทำดีเพื่อส่วนรวม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ดร.สุเมธ”แนะทุกฝ่ายทำตาม”เศรษฐกิจพอเพียง” ทำดีเพื่อส่วนรวม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก