ฝ่ายค้านเปิดคลิป ถกสภาวุ่น ประท้วงกันอุตหลุด

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ฝ่ายค้านเปิดคลิป ถกสภาวุ่น ประท้วงกันอุตหลุด

อภิปรายไม่ไว้วางใจวุ่น เกิดเหตุประท้วงไปมา หลังฝ่ายค้านเปิดคลิปสลายการชุมนุม 19 พ.ค.ส.ส.ปชป.ชี้ไม่เหมาะสมที่จะนำคลิปดังกล่าวมาเปิดพร้อมกับการอธิบายที่ ไม่ถูกต้อง จี้ฝ่ายค้านถอนคำพูด……..
———————–
ขอบคุณข่าวจาก