“จตุพร”เปิด3คลิปสลายชุมนุม จวกรัฐเห็นค่าซากตึกมากกว่าชีวิตคน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “จตุพร”เปิด3คลิปสลายชุมนุม จวกรัฐเห็นค่าซากตึกมากกว่าชีวิตคน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก