จตุพรคะแนนสูงสุดซักฟอกดีลีลาเด็ด

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / จตุพรคะแนนสูงสุดซักฟอกดีลีลาเด็ด

สวนดุสิตโพล เกาะติดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เผย ประชาชนให้คะแนน “จตุพร” สูงสุด ทั้ง เนื้อหา หลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และ ลีลารูปแบบในการอภิปราย โดยมีจุดเด่น เสียงดัง ฟังชัด เข้าใจง่าย…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก