“กษิต” โต้”เฉลิม” ยืนยันไปพูดที่”จอห์นฮอปกิ้น เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์ ปรับตัวเองตลอดมา

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “กษิต” โต้”เฉลิม” ยืนยันไปพูดที่”จอห์นฮอปกิ้น เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์ ปรับตัวเองตลอดมา


———————–
ขอบคุณข่าวจาก