โปรดเกล้าฯปิดประชุมสมัยวิสามัญ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / โปรดเกล้าฯปิดประชุมสมัยวิสามัญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2553…..
———————–
ขอบคุณข่าวจาก