มติเพื่อแผ่นดิน ฟรีโหวต ไม่ไว้ใจเพียบ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / มติเพื่อแผ่นดิน ฟรีโหวต ไม่ไว้ใจเพียบ

พรรคเพื่อแผ่นดินยืนยันมติพรรค ไม่สนับสนุนเรื่องการคอรัปชั่น ไม่พายเรือให้โจรนั่ง ปล่อยฟรีโหวต คาดมีส.ส.ของพรรคไม่ตำ่กว่า 15 คนจะยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี….
———————–
ขอบคุณข่าวจาก