‘อภิรักษ์’ ระบุ เตรียมทำเนชั่นแนลโพล

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘อภิรักษ์’ ระบุ เตรียมทำเนชั่นแนลโพล

ถามใจคนไทยอยากเปลี่ยนประเทศไทยแบบไหน ด้าน ?อภิรักษ์? แจง ?สำรวจสำมะโนประชากร? เตรียมถามความเห็นคนทั่วประเทศ ปัญหาเร่งด่วนของคนแต่ละอาชีพเป็นอย่างไร…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก