เปิดผลโหวตส.ส.แตกแถว ชัด’เพื่อแผ่นดิน’หัก’ภูมิใจไทย’

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เปิดผลโหวตส.ส.แตกแถว ชัด’เพื่อแผ่นดิน’หัก’ภูมิใจไทย’

เปิดผลโหวตสวน “เพื่อแผ่นดิน” หัก “ภูมิใจไทย” ไม่ไว้วางใจ “ชวรัตน์” 10 เสียง ค้าน “โสภณ” 14 เสียง ขณะที่ “เพื่อไทย” 1 คน กลับลำหนุน “มาร์ค-เทพเทือก”..
———————–
ขอบคุณข่าวจาก