Aftershock หลังอภิปราย รัฐนาวาแตก ‘มาร์ค’ยื้อก่อนยุบ!

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / Aftershock หลังอภิปราย รัฐนาวาแตก ‘มาร์ค’ยื้อก่อนยุบ!

เป็นไปตามคาดสำหรับการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น รายบุคคล อีก 5 คน ชนิดเต็มเวลา 2 วัน 2 คืน ผลปรากฏคะแนนโหวตไว้วางใจให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อไป 246 เสียง ไม่เห็นด้วย 186 เสียง งดออกเสียง 11 และ ไม่ลงคะแนน 21..
———————–
ขอบคุณข่าวจาก