“ออฟ-พงษ์พัฒน์”เปิดใจวาทะ”ไม่รักพ่อจงออกไป” ยันไม่เกี่ยวการเมือง คนไทยต่างสีได้ แต่”ในหลวง”ต้องสีเดียว

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ออฟ-พงษ์พัฒน์”เปิดใจวาทะ”ไม่รักพ่อจงออกไป” ยันไม่เกี่ยวการเมือง คนไทยต่างสีได้ แต่”ในหลวง”ต้องสีเดียว


———————–
ขอบคุณข่าวจาก