เปิดปูมผู้นำฯใหม่ญี่ปุ่น นาม”นาโอโตะ คัน”นายกฯคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี กับภาระกิจหนุน “เงินเยน” อ่อน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เปิดปูมผู้นำฯใหม่ญี่ปุ่น นาม”นาโอโตะ คัน”นายกฯคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี กับภาระกิจหนุน “เงินเยน” อ่อน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก