สังคมออนไลน์ผนึกกำลังตั้ง “เฟซบุ๊ค” คัดค้านขยายถนนขึ้น “เขาใหญ่” เรียกร้องให้หยุดสร้างถนนต่อเด็ดขาด!!

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สังคมออนไลน์ผนึกกำลังตั้ง “เฟซบุ๊ค” คัดค้านขยายถนนขึ้น “เขาใหญ่” เรียกร้องให้หยุดสร้างถนนต่อเด็ดขาด!!


———————–
ขอบคุณข่าวจาก