ขยายถนนเขาใหญ่ มาร์คสั่งหยุด ตรวจสอบผลกระทบ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ขยายถนนเขาใหญ่ มาร์คสั่งหยุด ตรวจสอบผลกระทบ

“มาร์ค” สั่งหยุด ขยายถนนเขาใหญ่ หย่าศึก โสภณ ซารัมย์? – สุวิทย์ พร้อมสั่งให้ คมนาคมและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบโครงการ…

———————–
ขอบคุณข่าวจาก