ม.5วางเพลิงห้องสมุด”มหิดลวิทยานุสรณ์”เครียดเรียนไม่ทันเพื่อน รับเลียนแบบ”พฤติกรรมเผา”ร.ร.จะได้ปิด

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ม.5วางเพลิงห้องสมุด”มหิดลวิทยานุสรณ์”เครียดเรียนไม่ทันเพื่อน รับเลียนแบบ”พฤติกรรมเผา”ร.ร.จะได้ปิด


———————–
ขอบคุณข่าวจาก