“มาร์ค”ให้สัมภาษณืสื่อนอก พร้อมจัดเลือกตั้งปีหน้าหากทุกฝ่ายปรองดอง อ้างจำเป็นคง”พรก.ฉุกเฉิน”ไว้ก่อน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “มาร์ค”ให้สัมภาษณืสื่อนอก พร้อมจัดเลือกตั้งปีหน้าหากทุกฝ่ายปรองดอง อ้างจำเป็นคง”พรก.ฉุกเฉิน”ไว้ก่อน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก