“ชวรัตน์” ซัด “พวกโหวตสวน” ตั้งธงล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วไม่เกี่ยวชี้แจงไม่ขึ้น โวมีพรรคอื่นอยากร่วม ครม.เพิ่ม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ชวรัตน์” ซัด “พวกโหวตสวน” ตั้งธงล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วไม่เกี่ยวชี้แจงไม่ขึ้น โวมีพรรคอื่นอยากร่วม ครม.เพิ่ม


———————–
ขอบคุณข่าวจาก