จนท.โยธาฯกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ไฟไหม้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / จนท.โยธาฯกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ไฟไหม้


———————–
ขอบคุณข่าวจาก