?ดิเรก?หนุนกก.ปฏิรูปปัดฝุ่นรายงาน กก.สมานฉันท์

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ?ดิเรก?หนุนกก.ปฏิรูปปัดฝุ่นรายงาน กก.สมานฉันท์

อดีต ปธ.กก.สมานฉันท์ หนุน กก.ปฏิรูปปัดฝุ่น รายงานกก.สมานฉันท์ ประกบหาทางผ่านทางตันวิกฤตประเทศ แนะศึกษารธน.ทั้งฉบับ ก่อนสรุปผลแก้ไข…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก