ปชป.ชวนพันธมิตร-นปช. ร่วมแผนปรองดอง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปชป.ชวนพันธมิตร-นปช. ร่วมแผนปรองดอง

เทพไท เสนพงศ์ เชื่อ สังคมยอมรับ ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ นั่งประธานคณะกรรมการศึกษาและปฏิรูปทางการเมือง ชวน พันธมิตร – นปช. ร่วมแผนปรองดอง…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก