8 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / 8 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่


———————–
ขอบคุณข่าวจาก