พท.พบพิรุธ”หจก.เรืองปัญญาฯ”ที่ขายเขาแพงให้”แทน” ไม่มีรายการแจงในงบดุล อาจตั้งเพื่อทำนิติกรรมอำพราง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / พท.พบพิรุธ”หจก.เรืองปัญญาฯ”ที่ขายเขาแพงให้”แทน” ไม่มีรายการแจงในงบดุล อาจตั้งเพื่อทำนิติกรรมอำพราง


———————–
ขอบคุณข่าวจาก