พคท.ยุคใหม่ วิพากษ์ การชิงอำนาจของ”ทุนผูกขาดสามานย์”กับ “ทุนผูกขาดศักดินา”ประชาชนเป็นเบี้ยล่าง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / พคท.ยุคใหม่ วิพากษ์ การชิงอำนาจของ”ทุนผูกขาดสามานย์”กับ “ทุนผูกขาดศักดินา”ประชาชนเป็นเบี้ยล่าง


———————–
ขอบคุณข่าวจาก