ภท.จวกรมต.”ดัดจริต”อ้างรักธรรมชาติ “ชวรัตน์”ยันทางตัดใหม่ไม่ใกล้ที่”ลูก” หลังครม.สั่งระงับขยายถนน

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ภท.จวกรมต.”ดัดจริต”อ้างรักธรรมชาติ “ชวรัตน์”ยันทางตัดใหม่ไม่ใกล้ที่”ลูก” หลังครม.สั่งระงับขยายถนน


———————–
ขอบคุณข่าวจาก