“มาร์ค” ฟุ้ง แก้หนี้นอกระบบเรียบร้อย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “มาร์ค” ฟุ้ง แก้หนี้นอกระบบเรียบร้อย

“มาร์ค” ฟุ้งแก้หนี้นอกระบบเรียบร้อยดี พร้อมสั่งกระทรวงการคลัง ปรับแก้โครงการ หลังพบมีการอนุมัติสินเชื่อให้น้อยราย…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก