แนะ”นิพิฏฐ์”ใช้วัฒนธรรมสร้างปรองดอง ต้องรอบคอบ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / แนะ”นิพิฏฐ์”ใช้วัฒนธรรมสร้างปรองดอง ต้องรอบคอบ

กวช. แนะ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม หากคิดสร้างความปรองดอง
———————–
ขอบคุณข่าวจาก