“เฉลิมชัย”เข้าก.แรงงานแต่เช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำงานวันแรก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “เฉลิมชัย”เข้าก.แรงงานแต่เช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำงานวันแรก


———————–
ขอบคุณข่าวจาก