มท.1 และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ?อาศิส? หลัง ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / มท.1 และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ?อาศิส? หลัง ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี


———————–
ขอบคุณข่าวจาก