รัฐบาล เตรียมแปล จม.ปรองดอง เผยแพร่ทั่วโลก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / รัฐบาล เตรียมแปล จม.ปรองดอง เผยแพร่ทั่วโลก

รัฐบาล เตรียมแปลจดหมาย จาก นายกรัฐมนตรี ถึง ประชาชนชาวไทย เพื่อเชิญชวนมาเข้าร่วมแผนสร้างความปรองดองแห่งชาติ เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปทั่วโลก…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก