‘สาทิตย์’โว!ปรองดองเริ่มต้นดีมีอนาคต

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘สาทิตย์’โว!ปรองดองเริ่มต้นดีมีอนาคต

อ้อมแอ้มรับฟังแผนสันติภาพ’ทักษิณ’ระบุสังคมไทยต้องก้าวข้ามวิกฤตและความขัด แย้ง เดินหน้าเรื่องแผนปรองดอง เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน….

———————–
ขอบคุณข่าวจาก