กางกฎหมายสัญชาติ ‘ทักษิณ’ ยังอึมครึม เปิดทางไทยล่าตัวได้

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กางกฎหมายสัญชาติ ‘ทักษิณ’ ยังอึมครึม เปิดทางไทยล่าตัวได้

“ไทยรัฐออนไลน์” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านสัญชาติบุคคลอย่าง รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงกรณีสถานะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก