เชื่อวีระร่วมมือ คณิตมั่นใจ เล็งคุยแดงเพิ่ม

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / เชื่อวีระร่วมมือ คณิตมั่นใจ เล็งคุยแดงเพิ่ม

คณิต ณ นคร มั่นใจ วีระ มุสิกพงศ์ จะให้ความร่วมมือการทำงานของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งชาติ เล็งคุยแกนนำแดงอีกกลุ่ม 15 มิ.ย.
———————–
ขอบคุณข่าวจาก