นายกฯวอนอปท.ร่วมสร้างรากฐานประชาธิปไตย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / นายกฯวอนอปท.ร่วมสร้างรากฐานประชาธิปไตย

นายกรัฐมนตรี เปิดงานประชุมใหญ่สันนิบาตทั่วประเทศ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ้อนนายกเล็ก ร่วมแผนปรองดอง สร้างรากฐานประชาธิปไตยที่ถูกให้กับประชาชนในประเทศ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก