“ชาญชัย แสวงศักดิ์”ตุลาการศาลสูง พ้นพงหนาม ป.ป.ช.ฟันธงไม่ผิดเป็นที่ปรึกษา-ผู้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้า

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ชาญชัย แสวงศักดิ์”ตุลาการศาลสูง พ้นพงหนาม ป.ป.ช.ฟันธงไม่ผิดเป็นที่ปรึกษา-ผู้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้า


———————–
ขอบคุณข่าวจาก